FINANCIERINGSBELEID
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Arthur WATERBLEY
Referentie RGBBRA02A00972
 
Trefwoorden
Financieringsbeleid, investeren, kredieten, cash management, IWETO-code: s190 Bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft als doel de studenten inzicht te laten verwerven in diverse financieringsvraagstukken.
De studenten moeten accuraat praktijkgerichte financierings- en beleidsproblemen oplossen en inzicht krijgen in het gebruik van boekhoudkundige en extra-comptabele gegevens voor financiering.

Leerinhoud
 • Omvormingen in vennootschapsstructuur
 • Prestatiemeting met boordtabel en BSC en interne rapportering
 • Investeringscalculatie
 • Waardebepaling
 • Liquiditeitsbeheer
 • Basisfinanciering
 • Optimale vermogensstructuur
 • Rentabiliteitsadvisering
 • Financiële herstructurering


Begincompetenties
Basiskennis van algemeen boekhouden,

Eindcompetenties
In dit opleidingsonderdeel worden volgende algemene en algemeen beroepsspecifieke competenties bijgebracht:

Kennis:
 • inzicht verwerven in begrippen, methodes en theorieën aangaande investerings- en financieringsproblemen
Vaardigheden:
 • accuraat praktijkgerichte financieringsvraagstukken en beleidsproblemen kunnen oplossen
 • inzicht hebben in boekhoudkundige gegevens
 • in staat zijn financiële rapporten op te maken
Attitudes:
 • cijfermateriaal voorzichtig, objectief en met de nodige realiteitszin interpreteren


Leermaterialen
Handboek: A. Waterbley: Financierings- en adviesbeleid, MAKLU, p. 350

Studiekosten
Handboek ongeveer 30€ (marktprijs - raming).
Fotokopies tegen de kostprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Lector is coach, tutor en mentor.

Onderwijsvormen
Hoorcollege, leergesprek, bedrijfsvoorbeelden en oefeningen.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie op oefeningen: 20% en schriftelijk examen: theorie, voorbeelden en oefeningen: 80%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen: theorie, voorbeelden en oefeningen: 100%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden