BEDRIJFSECONOMISCHE INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 50.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Annemie BOUCKAERT
Referentie RGBBRA02A00969
 
Trefwoorden
Bedrijfseconomische informatica, IWETO-code: s192 Boekhoudkundige wetenschappen en p175 Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met spreadsheets. De nadruk ligt hierbij vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de software in bedrijfseconomische toepassingen.
De studenten moeten tevens zelfstandig en accuraat leren werken met courante softwarepakketten in verband met de algemene boekhouding. Deze praktijkkennis moeten ze kunnen toepassen in ruimere geïntegreerde cases. Creatief en probleemoplossend denken is een noodzaak. Te verwerven attitudes zijn tevens nauwkeurig werken, leergierigheid en kritische ingesteldheid.

Leerinhoud
Partim Spreadsheet:
 • Basistechnieken van een spreadsheet onder Windows
 • Gebruiken van formules
 • Opmaken van werkbladen
 • Werken met grafieken
 • Beheren van lijsten en een verdere uitdieping met functies
 • Koppelingen en elementaire macro's.
Partim Boekhoudpakketten:
 • opstarten van een dossier
 • dagelijkse verrichtingen
 • maandelijkse centralisaties
 • afsluiten van het boekjaar (+correcties) en overdrachten naar een volgend boekjaar.


Begincompetenties
Basiskennis informatica:
vertrouwd zijn met basishandelingen op de computer.

Basiskennis Algemeen Boekhouden en BTW:
inzicht in en kennis van de algemene techniek van het boekhouden.
basiskennis over BTW

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
 • Rekenblad
 • Basiskennis statistiek en grafische voorstellingen
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rekenbladen en de mogelijkheden van de spreadsheets in functie van het beroepenveld (zie leerinhoud)
 • Kennis van specifieke boekhoudpakketten op PC en de mogelijkheden van de programma's (zie leerinhoud)
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Efficiënt werken met de PC, gericht op rendement
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Logisch denken
 • Inzicht in complexe situaties
 • Creativiteit
 • Informatiepakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
 • Opstellen van rekenblad met kennis van bewerkingen
 • Kunnen omgaan met cijferinformatie op accountancy-vlak
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Boekhouding op computer efficiënt kunnen organiseren en uitvoeren
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid


Leermaterialen
 • spreadsheet syllabus (oefeningen), lesbestanden
 • specifieke Accounting-software handleiding
 • opgaven en losse nota's


Studiekosten
Syllabus en oefeningen tegen de gangbare prijs per fotokopie (bepaald door de hogeschool).


Studiebegeleiding
Sturen en coachen van de studenten tijdens de sessies begeleid zelfstandig leren.
Tussentijdse test.

Onderwijsvormen
 • Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
 • Via begeleid zelfstandig leren zal de lector je coachen en waar nodig bijsturen in de diverse oefeningen die je eerst zelfstandig hebt voorbereid


Evaluatievorm
Eindbeoordeling:
 • Partim Spreadsheet: 50% van de eindbeoordeling
 • Partim Boekhoudpaketten (accountingsoftware): 50% van de eindbeoordeling
Eerste examenzittijd:
 • Spreadsheet 50 %: 20% permanente evaluatie en 80% examen met uitvoering op de computer. Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.
 • Accountingsoftware 50%: permanente evaluatie.
Tweede examenzittijd:
 • Spreadsheet 50 %: examen met uitvoering op de computer. Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.
 • Accountingsoftware 50 %: examen met uitvoering op de computer
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: 100 % examen met uitvoering op computer voor beide partims.
 • Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.


OP-leden