KOSTENBELEID EN BUDGETTERING
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Arthur WATERBLEY
Referentie RGBBRA02A00967
 
Trefwoorden
Kostenbeleid en budgettering

Doelstellingen
 • inzicht verwerven in het complex geheel van kosten- en kostprijscalculaties en het kunnen opmaken van deelbudgetten en het masterbudget.
 • cijfermateriaal kritisch, voorzichtig, objectief, accuraat en met de nodige realiteitszin kunnen analyseren en interpreteren om de nodige bijsturingen te kunnen doen.


Leerinhoud
A. KOSTENBELEID:
 • Capaciteit en bezetting
 • Kostensoorten en -gedrag
 • Full Cost en standaardkostprijs
 • Activity Based Management
 • Direct Costing
 • Omzetbepaling en resultaatsberekening
B. BUDGETTERING:
 • Oprichting en financieel plan
 • Verkoop- en verkoopkostenbudgetten
 • Productie- en investeringsbudget
 • Kostenbudgetten
 • Masterbudget met liquiditeitsbudgetten
 • Zero base budgettering


Begincompetenties
Kennis van boekhouden.

Eindcompetenties
Kennis
 • Kennis van kostenbeleid (zie leerinhoud)
 • Kennis van budgettering (zie leerinhoud)
Vaardigheden
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Besluitvaardigheid
 • Kunnen argumenteren
 • Omgaan met cijfermateriaal
 • Plannen op korte, middellange en lange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen
 • Problemen onderkennen
 • Logisch denken
 • Kunnen omgaan met informatie op vlak van kostencalculatie en budgettering
 • De financiële consequenties van diverse benaderingen kunnen becijferen
 • Alternatieve scenario's kunnen formuleren
 • Voldoende snel tot conclusies kunnen komen
Attitudes
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Praktische gerichtheid
 • Waarde toevoegen aan de beschikbare informatie
 • Graag met cijfers werken


Leermaterialen
Syllabus of Handboek A. Waterbley: Kostenbeleid, MAKLU, Antwerpen, 2002, p. 330. en A.Waterbley: Budgettering, MAKLU, 2002, p. 320.

Studiekosten
Handboek 2 * 30€ (marktprijs - raming).
Kopies tegen de prijs bepaald door de hogeschool.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
Aan de hand van toepassingen wordt nagegaan of de studenten de leerstof begrepen hebben.
Er is altijd gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onderwijsvormen
Hoorcollege met slides, leergesprek, video, bedrijfsvoorbeelden, oefeningen

Evaluatievorm
Partim Kostenbeleid - 50% van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd:20% permanente evaluatie en 80% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Partim Budgettering - 50% van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd: 20% permanente evaluatie en 80% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
Partim Kostenbeleid - 50% van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Partim Budgettering - 50% van de eindbeoordeling
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden