EUROPAKUNDE
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Luc DE BEUL
Referentie RCBMGR02K00013
 
Trefwoorden
Europakunde, IWETO-code: s-110 Rechtswetenschappen

Doelstellingen
Onze Hogeschool werd voor deze cursus gesubsidieerd door de Europese Unie. De volledige titel is 'Europakunde Jean Monnet-module', ondertitel 'History of the European Construction Process'. Een voorbereiding op een professioneel en maatschappelijk leven in een Europees sociaal-economisch perspectief, dat is het hoofddoel van dit opleidingsonderdeel. Door bestuderen, vergelijken, interpreteren en verklaren van teksten, statistische gegevens en kaarten, beeldmateriaal, internet-data en videomateriaal verwerf je inzicht in de evolutie van Europa en in de huidige en toekomstige ruimtelijke relaties en word je gesensibiliseerd voor actuele Europese onderwerpen, waardoor je de Europese context beter leert begrijpen en valoriseren.

Leerinhoud
Inhoudelijk gaat de aandacht onder meer uit naar Europa in zijn eenheid en verscheidenheid, naar de oorsprong en de historiek van de Europese Unie, naar de instellingen van de EU en de besluitvorming, naar de verdragen en de gevolgen ervan, uiteraard naar de EMU en de Euro, naar de regionale ontwikkeling in de EU en naar de toekomst van Europa in een Economische, Monetaire en wellicht ook Politieke Unie.

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Internet en e-mail
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de oorsprong en historiek van de Europese Unie
 • Kennis van de instellingen van de EU en de besluitvorming
 • Kennis van de verdragen van de EU en de gevolgen ervan op diverse vlakken
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
Attitudes
Algemeen:
 • Kritische ingesteldheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
Algemeen beroepsgericht:
 • Leergierigheid, kennis permanent actualiseren


Leermaterialen
Syllabus Yvan Vande Walle
Brochures EU

Studiekosten
Syllabus 187 p. tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding
Voor individuele vragen kan de student terecht bij de vaklector.

Onderwijsvormen
 • hoorcolleges
 • leergesprekken
 • lezingen door externe voordrachtgevers
 • begeleide oefeningen
 • zelfbeoordelingsvragen
 • groepswerk


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: permanente evaluatie 30% en schriftelijke examen 70%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: 30 % opdracht en 70 % schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen


OP-leden