ORGANISATIE VAN DE JURIDISCHE BEROEPEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland BOHEZ
Referentie RCBMGR02K00012
 
Trefwoorden
Organisatie van de juridische beroepen , IWETO-code: s110 Rechtswetenschappen

Doelstellingen
De studenten vertrouwd maken met het beroepenveld waarin zij waarschijnlijk actief zullen zijn op een of andere wijze.
Kennis en inzicht verwerven over de toegang en de werking van de beroepen die betrokken zijn bij de rechtsbedeling, of een belangrijke rol spelen in de sociaal- economische samenleving. Dit vergemakkelijkt het de student om een inzicht te verwerven in de deontologie verbonden aan de beroepen.

Leerinhoud
 • Organisatie van juridische beroepen
 • Toegang tot het beroep
 • Bevoegdheden van hun zelfstandige instellingen
Het gaat met name over het notariaat, de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders, de griffier, de vastgoedmakelaar, de bedrijfsjurist

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de toegang tot het beroep
 • Kennis van de beroepsverenigingen en organisaties en hun bevoegdheden
 • Kennis van de actualiteit m.b.t. het beroep
 • Kennis van de beroepsdeontologie
Vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • Toepassen van de deontologische regels


Leermaterialen
Syllabus; wetboek; websites van de betrokken beroepen.

Studiekosten
Syllabus tegen kopieprijs door de hogeschool bepaald.
Kosten verbonden aan de studie-uitstappen.

Studiebegeleiding
Gelegenheid tot het klassikaal en individueel stellen van vragen.
Beantwoorden van vragen na de les

Onderwijsvormen
 • Afwisselend hoorcolleges en leergesprekken met gebruik van het wetboek aan de hand van lectuur van rechtspraak, rechtsleer, persartikelen e.a.
 • Gastcolleges door beroepsbeoefenaars en/of bezoeken in het beroepsveld; o.a. bezoek aan de rechtbank, bijwonen van een zitting


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: idem reguliere student)


OP-leden