VERZEKERINGSRECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Luc DE BEUL
Referentie RCBMGR02A00007
 
Trefwoorden
Verzekeringsrecht, IWETO-code: s137

Doelstellingen
Inzicht verwerven in het verzekeringsrecht, in het bijzonder de Landverzekeringsovereenkomstenwet en de bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten die hoofdzakelijk verband houden met het privé leven van de verzekerde.
In samenloop met de cursus burgerlijk recht worden eveneens de juridische aspecten behandeld.
Het accent van de cursus ligt op inzicht en niet op reproductie.
Leren opzoeken, analyseren en toepassen van wetteksten, rechtspraak en artikelen uit verzekeringstijdschriften.

Leerinhoud
 • Uitgebreide bespreking van de landverzekeringsovereenkomstenwet
 • Bespreking van enkele bijzonder gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten:
          - Brandverzekering
          - Gezinsaansprakelijkheidsverzekering
          - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
          - Levensverzekering
          - Rechtsbijstandverzekering


Begincompetenties
Verbintenissen- en contractenrecht

Eindcompetenties
Kennis
Speciefiek beroepsgericht:
 • Kennis van de Landverzekeringsovereenkomstenwet
 • Kennis van de gereglementeerde verzekeringscontracten i.v.m het privé leven van de verzekerde
 • Kennis van de juridische aspecten i.v.m. verzekeringen
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Bronnen raadplegen i.v.m. verzekeringsrecht (wetteksten, rechtspraak, verzkeringstijdschriften)
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Problemen onderkennen
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Kritische ingesteldheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met informatie op juridisch vlak
 • Wetswijzigingen en evoluties in de rechtspraak volgen.


Leermaterialen
Handboek: Bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten.
Auteur: Philippe Colle, uitgeverij: Intersentia Uitgevers N.V. 2900 Antwerpen.
Landverzekeringsovereenkomstenwet in studentencodex

Studiekosten
Handboek tegen marktprijs, ongeveer € 30

Studiebegeleiding
Steeds mogelijkheid tot oplossen van individuele studieproblemen.

Onderwijsvormen
College, hoorcolleges
Leergesprekken
Oefeningen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen 100%
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100 %
 • Studenten die enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens: idem reguliere student)


OP-leden