GERECHTELIJK PRIVAATRECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marie Bisschop
Referentie RCBMGR02A00006
 
Trefwoorden
Gerechtelijke privaatrecht, IWETO-code: s142

Doelstellingen
 • De studenten vinden hun weg in de gerechtelijke organisatie en verwerven inzicht in het procesverloop
 • De studenten werken actief met het Gerechtelijk Wetboek en met modellen.
 • De studenten kunnen eenvoudige akten opstellen en rechtspraak analyseren.


Leerinhoud
 • Beginselen van het gerechtelijk privaatrecht en soorten normen
 • De gerechtelijke organisatie, bevoegdheid en de actoren van justitie
 • De rechtspleging: inleiding van de vordering (diverse wijzen); behandeling van de vordering voor de rechtbank, conclusies, tussenvorderingen, bewijsvoering en vonnis; de rechtsmiddelen, verzet en hoger beroep e.a; de uitvoering van het vonnis (beslagrecht wordt uitgediept in 3 RE)


Begincompetenties
De reeds verworven kennis van de gerechtelijke organisatie

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van beginselen van gerechtelijk privaatrecht en soorten normen.
 • Kennis van de gerechtelijke organisatie en het procesverloop.
 • Kennis juridische termen, opstellen van aktes, lay-out juridische documenten.
 • Kennis van informatiedragers en instanties die informatie verzamelen: bibliotheken, multimedia
 • Kennis van juridische documenten i.v.m. gerechtelijk privaatrecht
Vaardigheden
Algemeen:
 • Zelfstandig werken
 • Bronnen raadplegen
Algemeen beroepsgericht:
 • Teamgericht kunnen werken
 • Zich correct uitdrukken
Specifiek beroepsgericht:
 • Kan de wetgeving toepassen in functie van de verkregen opdracht
 • Kan vlot werken met het Gerechtelijk Wetboek en met modellen
 • Kan eenvoudige akten opstellen en rechtspraak in het kader van gerechtelijk privaatrecht analyseren
Attitudes
Algemeen:
 • Zin voor samenwerking
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Zelfstandigheid - zelfredzaamheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Zin voor volledigheid


Leermaterialen
Handboek Maes B, Inleiding tot het gerechtelijk privaatrecht, die Keure

Studiekosten
Handboek tegen marktprijs (cursusdienst)

Studiebegeleiding
mogelijkheid tot vragen stellen, klassikaal en individueelmogelijkheid tot contactname met lector via e-mail of dokeos

Onderwijsvormen
hoorcollege en leergesprek.
Begeleid zelfstandig leren, case study en projectwerk

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • schriftelijk examen, gedeeltelijk met behulp van het wetboek (70 %) en permanente evaluatie (30 %)
Tweede examenzittijd:
 • schriftelijk examen, gedeeltelijk met behulp van het wetboek.
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen, gedeeltelijk met behulp van het wetboek (70 %) en individuele opdracht (30 %)
 • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen 100%, gedeeltelijk met behulp van het wetboek


OP-leden