FISCAAL RECHT INCLUSIEF PRACTICUM
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Rechtspraktijk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter Wante
Referentie RCBMGR02A00002
 
Trefwoorden
Fiscaal recht, IWETO-code s141 fiscaal recht

Doelstellingen
De diverse belastingen begrijpen, het correct invullen van fiscale aangiftes, gegevens kunnen opzoeken en interpreteren, contacten en geschillen met de fiscus, kunnen werken met fiscale software.

Leerinhoud
 • Topics personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Andere directe belastingen
 • Procedures en invorderingen
 • BTW
 • Fiscale actualiteit met bespreken van vonnissen en arresten + fiscale software


Begincompetenties
Fiscale wetgeving 1e jaar: personenbelasting

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van enkele bijzondere topics van de personenbelasting.
 • Weten wie onderworpen is aan de vennootschapsbelasting
 • Kennis van de krachtlijnen van de vennootschapsbelasting
 • Kennis van andere directe belastingen
 • Kennis van procedures en invorderingen
 • Kennis van de actualiteit van de BTW-wetgeving.
 • Kennis van de fiscale software
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Zelfstandig werken
 • Actualiseren van kennis
 • Bronnen raadplegen
 • Het verwerven en verwerken van informatie
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Kunnen onderhandelen over fiscale materies
 • Het efficiënt opzoeken van informatie (professionele methodologie)
 • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Het beoordelen van aangeboden kennis (kritische ingesteldheid)
 • Het organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren) van informatie
 • Documenten kunnen analyseren
 • Informatie analyseren en anomalieën opsporen
 • Opvolgen van de evolutie in de vakgebieden en bedrijfstakken waarin men actief is en in het economisch leven in het algemeen
 • Schriftelijk rapporteren
 • Zich correct uitdrukken
Attitudes
Algemeen:
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Betrouwbaarheid
 • Integriteit
 • Precisie en nauwkeurigheid
 • Een ingesteldheid tot levenslang leren
 • Discretie
 • Orde en netheid
 • Planmatig werken
 • Concretiseringsvermogen
Specifiek beroepsgericht:
 • Kunnen omgaan met informatie op vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, andere directe belastingen, BTW, procedures en invorderingen
 • Zin voor volledigheid
 • Oog voor details zonder zich daarin te verliezen


Leermaterialen
Syllabus

Studiekosten
Syllabus tegen kostprijs van ongeveer 7 euro

Studiebegeleiding
Klassikaal en individueel, op verzoek van de student

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, oefeningen, opzoekwerk, cases en fiscale software.
Voor dit opleidingsonderdeel is begeleid zelfstandig leren voorzien (BZL).
Er wordt vakoverschrijdend samengewerkt met het opleidingsonderdeel "seminarie privaat- en publiek recht".

Evaluatievorm
 • Eerste zittijd: 100% schriftelijk examen
 • Tweede zittijd: 100% schriftelijk examen
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  eerste en tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden