SPECIFIEKE TOEPASSINGSPAKKETTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00010
 
Trefwoorden
toepassingspakket , IWETO-code: p160 - statistiek, p175 - informatica, s191 - marktstudie

Doelstellingen
Toepassen van statistische en IT technieken om het marketingbeslissingsproces te ondersteunen door gebruik van databanken, statistische pakketten en rekenbladen.

Leerinhoud
Verdere uitdieping van het statistisch pakket (cfr. studiefiche Marketingproject)
Specifieke Marketing softwarepakketten

Begincompetenties
Beschrijvende statistiek.
Elementaire kennis van het gebruik van spreadsheetprogramma's, statistische pakketten en databaseprogramma's.


Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
  • Kennis van rekenbladen, databaseprogramma's, tekstverwerking, email, internet en de mogelijkheden van de programma's in functie van het beroepenveld
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
  • Informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
  • Beroepsspecifieke informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)


Leermaterialen
Syllabus en bijbehorende oefeningen op elektronische leeromgeving.

Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
leergesprekken

Evaluatievorm
  • Eerste examenzittijd: schriftelijk examen met uitvoering op PC 100%
  • Tweede examenzittijd: schriftelijk examen met uitvoering op PC 100%


OP-leden