INKOOPMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00008
 
Trefwoorden
Inkoopfunctie, inkoopproces, inkoopvaardigheden, IWETO-code: s190 - bedrijfsbeleid, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
De studenten moeten een duidelijk beeld krijgen van de invulling van de inkoopfunctie in diverse organisaties en zich bekwamen in de kennis, vaardigheden en beroepshoudingen van de professionele inkoper

Leerinhoud
 1. Inkoop als bedrijfsfunctie
          1.1. de inkoopfunctie: begrip, belang, visies op inkoop, recente ontwikkelingen
          1.2. relaties met andere functionele gebieden
          1.3. inkoop en ICT
 2. Inkoopvaardigheden gerelateerd aan het inkoopproces
          2.1. specificeren
          2.2. offreren en selecteren
          2.3. onderhandelen
          2.4. contracteren


Begincompetenties
Kennis van concepten en strategieën m.b.t. inkoop (business-to-business marketing)

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de evoluties i.v.m. inkoopmanagement
 • Kennis van "inkoop als bedrijfsfunctie"
 • Kennis vakterminologie
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren
 • Het kunnen uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken
 • Kunnen onderhandelen met leveranciers
 • Coördineren en een team sturen
Specifiek beroepsgericht:
 • Communicatief zijn naar klanten, medewerkers en externe toeleveranciers
 • Rechtstreeks leidinggeven aan team
 • Inkoopvaardigheden : specificeren, offreren en selecteren, onderhandelen en contracteren


Leermaterialen
Handboek en/of cursus

Studiekosten
Handboek en/of cursus aan gangbare prijs
Kopies aan de prijs van de hogeschool
Kosten verbonden aan lezingen en eventuele extra muros activiteiten

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege, klassikale oefeningen, lezingen

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd : schriftelijk examen 100 %
 • Tweede examenzittijd : schriftelijk examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd : schriftelijk examen 100%
 • Tweede examenzittijd : schriftelijk examen 100 %


OP-leden