DATABASEBEHEER VERVOLMAKING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00006
 
Trefwoorden
Databasebeheer, databanken, IWETO-code: P175 Informatica

Doelstellingen
De student moet in staat zijn om een volledig afgewerkte databank-toepassing te maken.

Leerinhoud
Normalisatie
Geavanceerde query's
Complexe formulieren en rapporten
Werken met geïntegreerde macro's
Case: Maken van een afgewerkte databank-toepassing.

Begincompetenties
Basisvaardigheden van een windows-omgeving.
Basiskennis databasebeheer (tabellen, gegevens invoeren, eenvoudige query's, formulieren en rapporten).

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
  • Kennis van rekenbladen, databaseprogramma's, tekstverwerking, email, internet en de mogelijkheden van de programma's in functie van het beroepenveld
  • Kennis gegevensverwerking en aanpassing gegevens
  • Aanmaak en beheer van databases
  • Kennis van normalisatie van databases, geavanceerde query's, complexe formulieren en rapporten, geïntegreerde macro's
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
  • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
  • Informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
  • Vlot gebruik van een databasebeheerpakket


Leermaterialen
Syllabus opgesteld door vaklectoren, te verkrijgen via de cursusdienst

Studiekosten
Syllabus (250 pagina's) tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen


Evaluatievorm


OP-leden