WEBDESIGN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00003
 
Trefwoorden
Webdesign, E-commerce, HTML, IWETO-code: p175 - informatica, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
Zelfstandig een eenvoudige website kunnen ontwerpen met afbeeldingen, tabellen, formulieren,… en op het internet plaatsen.

Leerinhoud
 • Inleiding: webdesign
 • Basisprincipes HTML
 • Websiteontwikkelingseditor
          - werkomgeving
          - structuur van de site plannen en implementeren
          - opmaak
          - hyperlinks
          - CSS
          - afbeeldingen en illustraties
          - tabellen
          - frames
          - formulieren
          - uploaden van de site


Begincompetenties
Goede praktische kennis van en vaardigheid met computers (mappen maken en beheren, bestanden beheren, gebruik e-mailprogramma, gebruik browser,…)

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepspgericht:
 • Technieken van webdesign (zoasl opgesomd in de rubriek leerinhoud)
 • Grafisch design
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Specifiek beroepsgericht:
 • Benutten van ICT mogelijkheden
 • Beroepsspecifieke informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
Attitudes
Specifiek beroepsgericht:
 • Creativiteit
 • Leergierigheid
 • Innovatiegerichtheid


Leermaterialen


Studiekosten


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen


Evaluatievorm


OP-leden