SPAANS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Spaans
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00002
 
Trefwoorden
Spaans, IWETO-code: H490 - Spaanse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Lezen van teksten over economische en vakgerichte onderwerpen (marketing).
 • Uitbreiden van grammaticale kennis en oefenen ervan naar complexere structuren toe
 • Verwerven vakgerichte woordenschat
 • De student moet in staat zijn teksten te begrijpen, dialogen te voeren en boodschappen te schrijven over de vermelde economische onderwerpen (inzicht).


Leerinhoud
 • Lezen van vakgerichte artikels en teksten.
 • Verwerven van vakgerichte woordenschat via lexicon (marketing) en via de reeds vermelde teksten en artikels.
 • Uitbreiden van de grammatica via oefeningen geënt op de teksten (geïntegreerde aanpak).
 • Conversatieoefeningen 'in pair'.
 • Cases en opdrachten- schriftelijke en mondelinge communicatie


Begincompetenties
De verworven kennis van het tweede jaar dient als uitgangspunt voor deze cursus.
Voor andere studenten: instaptoets

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing
 • Schriftelijke en verbale kennis van Spaans in beroepsgerichte situaties
Vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
 • Zich vlot zowel schriftelijk als mondeling uitdrukken in de Spaanse taal


Leermaterialen
Syllabus + variabele kopieën

Studiekosten
Kopieën aan de gangbare prijs

Studiebegeleiding
Feedback na examens
Individuele begeleiding door de lector

Onderwijsvormen
LeergesprekIndividuele opdrachten
Rollenspel
Conversatieoefeningen steeds met begeleide correctie
Van de student wordt een zeer actieve participatie verwacht.

Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: Schriftelijk examen: 70 %, permanente evaluatie 30 %
 • Tweede examenzittijd: Schriftelijk examen 70 % en mondeling examen 30%
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste en tweede examenzittijd: 100 % mondeling examen


OP-leden