DUITS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Duits
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03K00001
 
Trefwoorden
Duits, IWETO-code: H530 - Duitse taal en letterkunde

Doelstellingen
Het bereiken van een goede communicatievaardigheid in het Duits, eerst en vooral op het vlak van de gekozen studieoptie

Leerinhoud
Onderhoud en uitbreiding van de verworven grammatica met oefeningen
Uitbreiden van woordenschat en gesprekselementen, o.a. telefoneren

Begincompetenties
De basis van het eerste en tweede jaar wordt verworven geacht

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen beroepsgericht:
  • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
  • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing
  • Schriftelijke en verbale kennis van Duits in beroepsgerichte situaties
Vaardigheden
Specifiek beroepsgericht:
  • Zich correct uitdrukken in de Duiste taal
  • Vlotte beheersing van de Duitse taal
  • Telefonische communicatie in het Duits


Leermaterialen
Syllabus met oefeningen

Studiekosten
Syllabus/kopiëen tegen gangbare kostprijs

Studiebegeleiding
U mag uw vaktitularis altijd voor uitleg aanspreken
U kunt vragen altijd via e-mail stellen

Onderwijsvormen
U zult merken dat diverse participatieve onderwijsvormen aan bod komen: werkcollege, begeleide oefening, zelfstudieopdrachten, presentatie

Evaluatievorm
  • Eerste examenzittijd: 70% schriftelijk examen en 30% permanente evaluatie
  • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
Eerste en tweede examenzittijd: 100 % schriftelijk examen

OP-leden