BEROEPSGERICHTE TAALTRAINING: FRANS IV
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Frans
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03A00003
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: H460 - Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Teksten & artikels i.v.m. het beroepenveld kunnen analyseren, de inhoud kunnen weergeven, evenals de woordenschat eigen aan deze teksten kunnen toepassen en integreren
 • Marketinggerichte woordenschat uitbreiden en in concrete situaties kunnen toepassen
 • Communicatieve competenties in beroepsgerichte situaties kunnen aanwenden
 • Verder aanscherpen van enkele generieke competenties, zoals teamwork, respecteren van deadlines, ontwikkelen van assertiviteit, communicatiegerichtheid en probleemoplossend denken


Leerinhoud
 • Marketinggerichte teksten en praktische oefeningen
 • Uitgebreid lexicon van marketingtermen gelinkt aan het informatica- en internetgebeuren
 • Beroepsgerichte situationele oefeningen (productverkoop, verkoopsgesprekken, afspraken maken, rapporteren, telefoneren,…)
 • Specifieke, lexicologische, grammaticale en syntactische problemen
 • Solliciteren
 • Aanvullende lectuur


Begincompetenties
Competenties verworven in het tweede jaar: zie eindcompetenties tweede jaar

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Communicatie
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rapporteringstechnieken
 • Kennis vakterminologie i.v.m. marketing
 • Schriftelijke en verbale kennis Frans
Vaardigheden
Algemeen beroepsgericht:
 • Kunnen argumenteren in het Frans
 • Het beschikbaar stellen en verspreiden van kennis (meertalige communicatie)
 • Correcte telefonische communicatie in het Frans
Specifiek beroepsgericht:
 • "Vlotte beheersing van de Franse taal in beroepsgerichte situaties"
 • Telefonische afspraken maken in het Frans
 • Kunnen toepassen van de marketinggerichte woordenschat


Leermaterialen
Syllabus en Internet

Studiekosten
 • Syllabus tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool (ca. 100 pagina's)
 • Kosten voor aanvullende lectuur (15 à 25,- €)
 • Kosten verbonden aan studie-uitstappen, opdrachten


Studiebegeleiding
Omkadering bij de voorbereiding van mondelinge en schriftelijke oefeningen.
Facultatieve individuele begeleiding

Onderwijsvormen
 • Interactieve methode en leergesprekken
 • Hoor- en werkcolleges
 • Vakoverschrijdende samenwerking
 • Opzoeken van documentatie
 • Groepswerk en zelfstudieopdrachten
 • Presentaties
Mondelinge en schriftelijke oefeningen

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Permanente evaluatie 50 %
 • Mondeling examen 50 %
Tweede examenzittijd:
 • Mondeling examen 100 %
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Eerste examenzittijd: mondeling examen 100 %
 • Tweede examenzittijd: mondeling examen 100 %


OP-leden