E-MARKETING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie RCBMGM03A00002
 
Trefwoorden
E- marketing, IWETO code : s190 bedrijfsbeleid, s 191 marktstudie

Doelstellingen
De economische omgeving heeft in de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw een razendsnelle evolutie doorgemaakt.
Door potentiële toename van nieuwe media en nieuwe telecommunicatiemethoden, is de traditionele koppeling aan fysieke dragers van informatiestromen tussen afnemers en leveranciers in vele sectoren opgeheven.
Dit houdt in dat de waardescheppende processen in ondernemingen uit elkaar vallen en in nieuwe configuraties opnieuw worden samengesteld.

De methoden en technieken van het strategisch marketing denken moeten toegepast worden op een wijze die met deze nieuwe verhoudingen rekening houdt.
Het doel van deze cursus is, de nodige competenties verwerven om met succes het hoofd te bieden aan de uitdagingen die dit oplevert.

Leerinhoud
 • Deconstructie van de klassieke waardeketen; vorming van nieuwe waardeketens en nieuwe "business models".
 • relatie e-commerce en e-business ;
 • de omgeving van e-commerce ;
 • de e-commerce markt;
 • bedrijfsmodellen voor e-commerce;
 • dotcoms;
 • het internet als strategisch tool - intra- en extranet;
 • e-business strategie;
 • supply chain management;
 • e-procurement.


Begincompetenties
Strategisch marketingmanagement, vooral op het vlak van branding, communicatie en distributie.

Eindcompetenties
Kennis
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van de evoluties op gebied van e-marketing
 • Kennis van het e-marketinggebeuren
 • Kennis vakterminologie i.v.m. e-marketing
Vaardigheden
Algemeen:
 • Het vermogen tot kritische reflectie
 • Het vermogen tot projectmatig werken


Leermaterialen
 • Leergesprek met verwijzing naar de actualiteit;
 • Cases;
 • Groepswerk;
 • Eventueel gastspreker;
 • Internet;
 • Handboek


Studiekosten
Handboek: E-business en e-commerce : Een managementperspectief. Dave Chaffey.
Kosten verbonden aan eventuele studie-uitstappen, lezingen, opdrachten

Studiebegeleiding
Groepswerk wordt begeleid tijdens de lestijden waarop geen college wordt gegeven.
Op individuele vraag van de student wordt verdere uitleg verschaft.

Onderwijsvormen
Colleges, groepstaken en groepsprojecten.
Zelfstudie.

Evaluatievorm
Eerste examenzittijd:
 • Schriftelijk examen : 50%
 • Permanente evaluatie: 50%
Tweede examenzittijd:
 • Schriftelijk examen: 100%
Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
 • Schriftelijk examen: 50%
 • Individuele taak: 50%


OP-leden