ANDER OPLEIDINGSONDERDEEL NA GOEDKEURING
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Danny SCHEPENS
Referentie RCBMGI02K00003
 
Trefwoorden
Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring / keuzevak

Doelstellingen
Je wordt in de mogelijkheid gesteld om binnen de hogeschool, in eender welk departement, een opleidingsonderdeel dat verband houdt met jouw studierichting op te nemen.

Leerinhoud
De leerinhoud van het gekozen opleidingsonderdeel moet passen binnen de opleiding milieumanagement.
Komt bv in aanmerking een opleidingsonderdeel rond natuurbeheer uit de opleiding "Landschaps- en tuinarchitectuur" of uit de opleiding "Landbouw en biotechnologie, keuze groenmanagement".
Je gaat zelf op zoek naar een opleidingsonderdeel van jouw keuze, je neemt contact op met de departementssecretaris van het departement waar het opleidingsonderdeel wordt verstrekt en je gaat na of je in aanmerking komt om in het opleidingsonderdeel in te stappen. Indien dat zo is, wordt de keuze besproken met de optiecoördinator Milieumanagement BMER.
Na goedkeuring door de departementsraad kan het opleidingsonderdeel worden gevolgd.
De wegingcoëfficiënt voor het cijfer behaald voor dit opleidingsonderdeel bedraagt onveranderlijk 3, ongeacht het aantal studiepunten voorzien voor het gevolgde opleidingsonderdeel.

Begincompetenties
Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties
Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Leermaterialen
Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Studiekosten
Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Studiebegeleiding
Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Onderwijsvormen
Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Evaluatievorm
Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

OP-leden