DATABASEBEHEER
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Milieumanagement
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Patricius LAUWAERTS
Referentie RCBMGI02A00007
 
Trefwoorden
Databasebeheer, Iweto-code: P175 Informatica

Doelstellingen
Kennis:
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met databases. Met behulp van een databaseprogramma (onderdeel van een Office-pakket) op een deskundige wijze een database kunnen aanmaken en gebruiken.
De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma kennen en moet in staat zijn om via de programmadocumentatie (helpfunctie) zijn kennis verder uit te breiden.
De student moet zelfstandig en op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten kunnen uitvoeren.
De student moet probleemoplossend kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken. Dit opleidingsonderdeel wordt benut voor de koppeling naar de Office-pakketten Word en Excel.

Vaardigheden:
De student dient deskundig en efficiënt te kunnen omgaan met het pakket en probleemoplossend te werken. Hiertoe dient de student de geziene stof (theorie en oefeningen) zelfstandig, grondig en regelmatig in te oefenen zodat hij/zij op een efficiënte manier binnen een beperkte tijd een opgegeven hoeveelheid opdrachten kan uitvoeren.

Competenties:
De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma beheersen en in staat zijn om via de programmadocumentatie zijn kennis verder uit te breiden.

Leerinhoud
 • Basisterminologie i.v.m. databaseprogramma's
 • Tabellen aanmaken, relaties
 • Gegevens invoeren, importeren en exporteren.
 • Ontwerpen van query's: selectiequery's en actiequery's
 • Werken met formulieren (incl. keuzelijsten) en rapporten (incl. groepsrapporten)


Begincompetenties
De courante mogelijkheden van het besturingssysteem zo efficiënt mogelijk kunnen benutten en beschikken over een basis klaviervaardigheid (eindcompetenties na het volgen van het opleidingsonderdeel Communicatieve vaardigheden).

Eindcompetenties
Kennis
Algemeen:
 • Bestandsbeheer
Algemeen beroepsgericht:
 • Databasebeheer
Specifiek beroepsgericht:
 • Kennis van rekenbladen, databaseprogramma's, tekstverwerking, email, internet en de mogelijkheden van de programma's in functie van het beroepenveld
 • Kennis gegevensverwerking en aanpassing gegevens
 • Aanmaak en beheer van databases
Vaardigheden
Algemeen:
 • Denk- en redeneervaardigheid
 • Zelfstandig werken
Algemeen beroepsgericht:
 • Het efficiënt gebruik van kennisinfrastructuur (o.a. ICT)
 • Efficiënt kunnen werken met de PC gericht op rendement
 • Analytisch en probleemoplossend denken
 • Een doelmatige administratie inrichten en voeren, een doelmatig classificatiesysteem onderhouden.
 • Informaticapakketten toepassen (de meest recente ivm het beroep)
 • Analytisch en probleemoplossend denken
Specifiek beroepsgericht:
 • De gepaste informaticaoplossingen gebruiken voor prospectie en beheer van klantgegevens
 • Relevante informatie verwerken, opslaan en gebruiken
 • Zich in beroeps- en/of bedrijfsspecifieke computersoftware kunnen inwerken
 • Gegevens via query's kunnen opvragen
 • Gegevens in een databank kunnen invoeren via formulieren
 • Rapporten kunnen maken met gegevens op bewaard in een databank
Attitudes
Algemeen:
 • Precisie en nauwkeurigheid
Algemeen beroepsgericht:
 • Kritische ingesteldheid
Specifiek beroepsgericht:
 • Graag met cijfers werken


Leermaterialen
 • syllabus met praktijkgerichte oefeningen, verkrijgbaar via de cursusdienst;
 • lesbestanden beschikbaar via het intern netwerk, kunnen in de leslokalen gekopieerd worden op CD-rom;
 • PC met Office-software, studenten kunnen buiten de les ook gebruik maken van het computeroefenlokaal.


Studiekosten
Syllabus: aan de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool.
Geraamd aantal pagina's: ongeveer 250

Studiebegeleiding
 • Sturen en coachen van de studenten tijdens de contacturen.
 • Begeleiding mogelijk via elektronische leeromgeving.


Onderwijsvormen
Leergesprek en werkcollege
Begeleide en individuele oefeningen op computer
 • Via leergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
 • De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.


Evaluatievorm
 • Eerste examenzittijd: 100 % examen met uitwerking op computer
 • Tweede examenzittijd: 100 %. Examen met uitwerking op computer - Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.
 • Studenten enkel ingeschreven voor het afleggen van de examens:
  Eerste en tweede examenzittijd: 100 % examen met uitwerking op computer - Binnen de opgegeven tijd de opgegeven opdrachten correct kunnen uitvoeren.


OP-leden