STAGE & STEDEBOUWKUNDIG EN PLANOLOGISCH PROJECT
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Master in stedenbouw
1ste jaar Master in stedenbouw
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 313.0
Totale studietijd [D] 313
Studiepunten [E] 12
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Caroline NEWTON
Referentie IMSTED01A00010