TEXTIELTECHNOLOGIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 140
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Els JANSSENS
Referentie IKINWE02O50571
 
Trefwoorden
Textieltechnologie

Doelstellingen
Deze cursus beoogt een theoretische kennismaking met de belangrijkste activiteiten die in de textielindustrie plaatsgrijpen. De bedoeling is niet zozeer de te bespreken materie werkelijk te doorgronden, maar wel de student te trachten in te wijden in een houding die "textiel-minded" is. Het aanleren van de specifieke textielnomenclatuur is hierbij een noodzaak.


Leerinhoud
Om het inzicht van de studenten te vergemakkelijken, begint de cursus met een korte bespreking van de textielgrondstoffen. Nadien volgen de verschillende verwerkingsmogelijkheden van deze materialen, zoals het spinnen, het weven, het breien, het tuften, het vervaardigen van vliesstoffen, het verven, het bedrukken, het veredelen of appreteren.
Het practicum omvat een kennismaking met de verschillende vezels onder de vorm van een labo microscopie. Het kwalitatief vezelonderzoek omvat: onderzoek op zicht, verbrandingsproeven, microscopisch onderzoek van eigengemaakte vezelcoupes en chemische oplosproeven.

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
De titel van de theoretische cursus luidt: "Beginselen van de textieltechnologie". Deze bestaat uit twee delen.
Deel 1 behandelt enerzijds de inleidende begrippen, bestaande uit de indeling van de textielvezels en een overzicht van de textielvezels en anderzijds de productietechnieken spinnen en weven.
De hoofdstukken tapijten, breien, vliesstoffen, verven, bedrukken en appreteren zijn productietechnieken die worden behandeld in deel 2 van de cursus.
Deze door dhr Ing. R. De Vliegher herwerkte cursus is voor het grootste gedeelte gebaseerd op de cursus van de heer ing. Jo Gomes, gewezen hoogleraar, 1985.


Studiekosten
Ongeveer € 15 voor de cursus.
Voor een eventueel studiebezoek moet ongeveer € 12,50 worden voorzien.
Een witte katoenen labojas, veiligheidsbril, spatel en schaar (kosten te verdelen over verschillende opleidingsonderdelen).


Studiebegeleiding
Contact met de lesgever buiten de college-uren kan na een mondelinge afspraak.

Onderwijsvormen
Om de leerstof voor de studenten beter verstaanbaar en luchtiger te maken, werden een 100-tal transparanten aangemaakt, die tijdens de uiteenzettingen worden getoond. In de mate van het mogelijke wordt eveneens een videofilm getoond over weven, verven en bedrukken, omdat bewegende beelden in dit geval de leerstof nog beter illustreren.


Evaluatievorm
Theorie (mondeling/schriftelijk examen) : 67%
Schriftelijk eindexamen met klassikale open vragen.
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 33%
Evaluatie op basis van de inzet van de student en van de in te dienen verslagen.


OP-leden
Els JANSSENS