TEXTIELCHEMIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 140
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jozef VERVISCH
Referentie IKINWE02O50570
 
Trefwoorden
Textielchemie

Doelstellingen
Het verwerven van basiskennis en inzicht in de eigenschappen van water, anorganische hulpmiddelen, oppervlakteactieve produkten, natuurlijke en synthetische polymeren en organische hulpmiddelen.
Het leggen van correlaties tussen fysische, chemische en mechanische eigenschappen en het gebruik in de textielveredeling. De verworven kennis is een hulpmiddel om bij de verdere studie de typische textielvakken beter te begrijpen.


Leerinhoud
Deel 1 gebaseerd op algemene chemie
Fysische en chemische eigenschappen van water. Het gebruik van stoom in de textielveredeling. De chemie van water, ontharding, decarbonatie en demineralisatie. Zuren, basen en zouten: fysische en chemische eigenschappen in relatie met hun gebruik in de textielveredeling. Oxidatie- en reductiemiddelen : fysische en chemische eigenschappen in relatie met hun gebruik in de textielveredeling.
Deel 2 gebaseerd op organische chemie
Reacties die aanleiding geven tot polymeren, soorten en technische uitvoering. Natuurlijke en synthetische polymeren: eigenschappen in relatie met hun gebruik in de textielnijverheid. Verwerkingsklare polymeren voor de textielnijverheid. Vloeigedrag van polymeren: smelten, oplossingen en dispersies.


Begincompetenties
De kennis van de basiscursus anorganische chemie en de beginselen van organische chemie is een vereiste.

Eindcompetenties


Leermaterialen
De cursus 'Textielchemie' van de hand van dr. J. Vervisch bestaat uit twee delen:
Deel 1: Water, stoom, zuren, basen, zouten, oxidatie- en reductiemiddelen 1997 - 107 blz.
Deel 2 : Polymeren: thermoplasten, thermoharders en rubbers, sterkmiddelen, enzymes, viscositeit en reologie 1997 - 136 blz.

Deze totaal herwerkte cursus is voor het grootste gedeelte gebaseerd op :
- Grundlagen der Textilveredlung, M. Peter und M.K. Rouette, Deutscher Fachverlag.
- Beschrijvende Anorganische Chemie, Prof. Dr. Eeckhout, RUG
Syllabus over oefeningen labo.

Studiekosten
Ongeveer € 8 voor de cursus. Een witte katoenen labojas, veiligheidsbril, spatel en schaar (kosten te verdelen over verschillende opleidingsonderdelen).Studiebegeleiding
Voor deze cursus is geen monitoraat voorzien. Contact met de docent buiten de college-uren kan na mondeling afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges.
Geleide oefeningen i.v.m. wateranalyses, sterkmiddelen, samenstelling van vezelmengsels, tensio-actieve producten, pH van textiel en opsporen van beschadigd textiel.


Evaluatievorm
Theorie (mondeling/schriftelijk examen) : 67%
Na het tweede semester een schriftelijk examen met klassikale open vragen.
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 33%
Er wordt een evaluatie gemaakt op basis van de inzet van de student en van de in te dienen verslagen.


OP-leden
dr. Jef VERVISCH en ing. Paul VAN DER PAELT