INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Helga NAESSENS
Referentie IKINWE02A04110
 
Trefwoorden
Informatica

Doelstellingen
De opleiding informatica (2 jaar) vormt de industrieel ingenieur tot een professioneel programmeur die de algemene principes van moderne programmeertalen kan toepassen. Abstracte datatypering is hem niet vreemd. Hij kent de basis van de werking van een computer. De aangeleerde grondbeginselen kan hij later makkelijk toepassen in andere talen (waaronder diegene die gebruikt worden in allerlei pakketten) en situaties (vb. PLC-sturing). Bovendien ontwikkelt hij door het leren programmeren zijn analytisch vermogen, leert hij problemen zelf oplossen en hiervoor correcte oplossingen formuleren.

Leerinhoud
De cursus C++ wordt verder uitgediept.
Vooreerst komt het gebruik van functies en procedures uitvoerig aan bod. Nadien worden behandeld: specifieke instructies in C++, pointers, tabellen, strings, invoer/uitvoer, gelinkte lijsten.

Begincompetenties
Leerstof eerste studiejaar.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Programmeren in C++ (R. Stoop - K. Coolsaet - H. Naessens).
Ter aanvulling zijjn boeken over de behandelde onderwerpen ter beschikking in de bibliotheek.

Studiekosten
€ 10

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Tijdens de theoretische contacturen, wordt mede aan de hand van voorbeelden stap voor stap de theorie uitgelegd.
Tijdens de oefeningensessies werkt de student zelfstandig aan een PC.

Evaluatievorm
Theorie (mondeling/schriftelijk examan): 47 %
Labo, oefeningen (permanente evaluatie): 53 %

OP-leden
Vakgroep INFORMATICA