FLUIDOMECHANICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 110
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Urbain DE RIDDER
Referentie IKINWE02A04109
 
Trefwoorden
Fluidomechanica

Doelstellingen
Een inzicht krijgen in de eigenschappen en wetmatigheden van stilstaande en bewegende vloeistoffen. Aan de hand van voorbeelden de theorie toetsen aan de praktijk. Deze cursus dient als voorbereiding voor de colleges Toegepaste Mechanica, Pompen en Compressoren van de specialisatiejaren.

Leerinhoud
Na de situering van de fluidomechanica binnen de ingenieurswetenschappen en de behandeling van de algemene eigenschappen wordt de studie van de hydrostatica verricht. Als belangrijkste onderdelen kunnen de bepaling van de drukkracht uitgeoefend door een vloeistof op een vlakke en een gebogen wand en de opwaartse stuwkracht op ondergedompelde en drijvende lichamen aangehaald worden. Translatie en Rotatie van vloeistoffen. Voor wat stromende vloeistoffen betreft worden eerst de algemene wetten van de hydrodynamica behandeld: bewegingsvergelijking van Euler en vergelijking van Bernoulli. Verder vindt de opstelling van de impulsvergelijking zijn toepassing in de bepaling van de stuwkracht van een vloeistofstraal op een vlakke en gebogen wand. Debietsbepaling en bepaling van de uitstroom- en ledigtijd bij vloeistofstroming door openingen in reservoirs ronden dit onderdeel af. Een belangrijke plaats binnen de hydrodynamica neemt de hydraulica in. Voor praktische toepassingen is vooral de stroming door enkelvoudige leidingen met cirkelvormige sectie van belang. De aard van de stroming (laminair of turbulent) en de ruwheid zijn van belang. De verschillende experimentele formules laten de berekening van sectie en debiet voor iedere praktijktoepassing toe.
Methode van Cross voor netwerken.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus: "Mechanica der Fluida - Vloeistoffen" van ing. R. Van Melle
Tabellenboek: "Mechanica der Fluida en technische Thermodynamica", ing. R. Van Melle.
De student kan deze bestellen gedurende de eerste les.

Studiekosten
± € 15

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges voor theorie. Aangezien de cursus zeer praktijkgericht (sommige delen bestaan hoofdzakelijk uit proefondervindelijke resultaten) zullen de theorielessen regelmatig geïllustreerd worden met uitgewerkte voorbeelden. De medewerking van de student wordt hierbij gevraagd: er zullen regelmatig zelfstandig op te lossen oefeningen worden gegeven.

Oefeningenlessen: geleide oefeningen met permanente evaluatie.

Evaluatievorm
Theorie (schriftelijk examen) : 73 %
Schriftelijk examen (geen multiple choice, geen open boek). Het examen theorie zal ook een toepassing bevatten waardoor de docent kan nagaan of de onderwezen stof begrepen is (gebruik van Tabellenboek is toegelaten).

Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 27 %
Permanente evaluatie + min. 2 gequoteerde oefeningen.

OP-leden
A. LEFEBURE
Christian VANDENPLAS