THERMODYNAMICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 110
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Urbain DE RIDDER
Referentie IKINWE02A04108
 
Trefwoorden
Thermodynamica

Doelstellingen
Thermodynamica is de wetenschap van de energie-transformaties, in het bijzonder van omzetting van warmte naar arbeid en omgekeerd. In de cursus wordt een overzicht gegeven van deze omzettingen met het oog op de bruikbaarheid van deze wetenschap op het ontwerpen van processen en machines waarin het meest doelmatig gebruik van energie wordt nagestreefd.

Leerinhoud
De cursus bestaat uit 4 grote delen: warmteleer, gassen, dampen, en stroming van gassen.

In het eerste deel wordt gesproken over warmteverliezen door wanden, in deel 2 en 3 wordt verwezen naar werking van bestaande machines en in deel 4 wordt verwezen naar de vormgeving.

  1. Warmteleer: conductie, convectie, straling
  2. Gassen: eerste hoofdwet gesloten systemen, warmte, arbeid, kringlopen. Eerste hoofdwet open systemen, enthalpie
    tweede hoofdwet, entropie, kringlopen en rendementen.
  3. Dampen: arbeid, transformaties en kringlopen.
  4. Stroming van gassen: subsoon, supersoon, convergerende divergerende pijpen.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus beschikbaar:
Thermodynamica 170 blz.
Warmteleer voor technici (J. Kimenaede)
Literatuur: Thermique Generale Mir.

Studiekosten
± € 5

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege, geleide oefeningen.

Evaluatievorm
Theorie (schriftelijk examen) : 73 %
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 27 %
Gequoteerde oefeningen.

OP-leden
Cyriel VAN RUMST