STERKTELEER
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 140
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marc WOUTERS
Referentie IKINWE02A04107
 
Trefwoorden
Sterkteleer

Doelstellingen
De "Sterkteleer" is het logisch vervolg van de "Theoretische Mechanica" en vormt de basis voor de vakken: berekening machine-elementen, fluïdomechanica, toegepaste mechanica, matrijzenbouw, hydraulica, pneumatica, werktuigmachines. De student leert in de cursus "Sterkteleer" door een aangepaste materiaalkeuze, de vormverandering beperken tot een toelaatbare waarde, alsook de optredende spanningen beperken evenwel zodanig dat het materiaalverbruik zo gering mogelijk is. De Sterkteleer vormt een noodzakelijke kennis bij het ontwerpen en het berekenen van machines, mechanismen, werktuigen, constructies, enz.

Leerinhoud
In het eerste deel leert de student inzien dat er behalve uitwendige krachten ook inwendige krachten en koppels ontstaan. Het begrip "breekspanning" en "toelaatbare spanning" krijgen een hoofdrol toebedeeld in de Sterkteleer. De vormverandering t.g.v. trek of druk en afschuiving wordt bestudeerd bij enkelvoudige en meervoudige materialen. De veranderlijkheid van traagheidsgrootheden worden zowel grafisch als analytisch bestudeerd. Enkelvoudige buiging en afschuiving, dubbele buiging met de daaraan gekoppelde dwarskracht en momentenlijn vormt de basis voor de sterkteberekening van een voorwerp.

In het tweede deel wordt de vormverandering bestudeerd d.m.v. de integratiemethode en de formules van Myosotis. Hyperstatische constructies die onoplosbaar waren met de "Theoretische Mechanica" kunnen nu wel opgelost worden d.m.v. de vervormingsleer. Samengestelde belastingsgevallen worden tot slot behandeld.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Sterkteleer - M. Wouters
Documentatie (bibliotheek) Schaum: Engineering Mechanics; Sterkteleer, ir. Den Hartog; Sterkteleer, ir. Ludolph en Potma; Sterkteleer, ir. Rotterdam.

Studiekosten
± € 10

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges.
Oefeningen: geleide oefeningen.

Evaluatievorm
Theorie (mondeling/schriftelijk examen) : 60 %
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 40 %
2 gequoteerde oefeningen tijdens jaar.

OP-leden
Marc WOUTERS