BASISELEKTRONICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 140
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Stefaan LAMBRECHT
Referentie IKINWE02A04106
 
Trefwoorden
Basiselektronica

Doelstellingen
De studenten leren omgaan met wisselstromen en -spanningen via de complexe rekenwijze. Studie van componenten, halfgeleiderelementen, sensoren en hun verschillende toepassingen.
Inleiding digitale technieken en microprocessortechniek.

Leerinhoud
Lineaire circuit theorie
Wetten van Kirchhoff, spanningsstroom karakteristiek, superpositie, Thévenin, RC-netwerk.
Operationele versterkers
Opamp model, inverterendee en niet inverterende versterker, spanningsvolger, verschilversterker, instrumentatieversterker, integrator en differentiator, niet lineaire opamp schakelingen.
Gelijkrichters
Diodemodellen, enkelzijdige-, dubbelzijdige- en bruggelijkrichter.
Diodeschakelingen
Transfertfuncties, begrenzerschakelingen, zenerdiode.
Transistors
Transistormodel, DC-instelling, invertor.
Componenten en sensoren
Weerstanden, condensatoren, spoelen, led, laser, fotodiode, zonnecel, IC, SCR, TRIAC, optisch elektronische sensoren, benaderingssensoren, stromingssensoren.
Inleiding tot de digitale technieken
Digitale signalen, poorten, Boole-algebra, implementatie logische functies, combinatorische schakelingen, sequentiele schakelingen.
Inleiding tot de microprocessortechniek
Centrale verwerking van data, begrippen microprocessor en microcontroller, bussen, minimale microprocessor, instructie en uitvoering, geheugen, imput en output.

Begincompetenties
Theoretische elektriciteit

Eindcompetenties


Leermaterialen
Syllabus Basiselektronica
Andere werken die kunnen geraadpleegd worden in de bibliotheek zijn:
Electric Circuits (Schaum)
Transistortechniek (Martens)

Studiekosten
€ 3

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges en geleide oefeningen.

Evaluatievorm
Theorie (mondeling/schriftelijk examen) : 57 %
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 43 %
Gequoteerde oefeningen.

OP-leden
Stefaan LAMBRECHT