FYSICA
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 140
Studiepunten [E] 5
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antoine VAN ALBOOM
Referentie IKINWE02A04104
 
Trefwoorden
Fysica

Doelstellingen
Theorie :
Studie en verklaring van natuurkundige verschijnselen en van de wetten die hun gedrag beheersen. Fysische problemen kunnen oplossen.

Practicum :
Uit experimenten en metingen fysische wetten kunnen afleiden. Rationeel kunnen gebruiken van de foutentheorie. Een degelijk verslag van een wetenschappelijk experiment kunnen opmaken. Vraagstukken kunnen oplossen.

Leerinhoud
Geometrische optica; fysische optica (interferentie, diffractie en polarisatie); beweging van ladingen in elektrische en magnetische velden; de beperkte relativiteitstheorie; atoommodellen en spectra; elektronenemissie; kernfysica.

Begincompetenties
Alle wiskundige en rekenkundige basistechnieken uit de algebra, de goniometrie, de vectorrekening, het functieonderzoek, de differentiaalrekening, de integraalrekening vlot en spontaan kunnen toepassen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursussen zijn beschikbaar: Zij kunnen echter aangevuld worden met persoonlijke notities en oefeningen.
Theorie Fysica Deel 2a en 2b;
Laboratorium Fysica Deel 2.
Leer- en handboeken ter beschikking van de studenten in de bibliotheek.

Studiekosten
Ongeveer € 13 voor de aanschaf van de cursussen.

Studiebegeleiding
Tijdens de blokweken is monitoraat voorzien op vooraf bekend gemaakte tijdstippen.
Tijdens de lesweken wordt ook op afspraak uitleg verstrekt.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges met demonstraties en oefeningen.
In het practicum worden de proeven door de studenten uitgevoerd.

Evaluatievorm
Theorie (schriftelijk examen) : 66 %
Verhouding partiële xamens - eindexamens : 40/60
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 34 %

OP-leden
INWE Vakgroep Fysica