WISKUNDE
 
Wordt gegeven in 2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze bouwkunde
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze chemie
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze textiel
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektromechanica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze elektronica
2de jaar IndustriŽle wetenschappen, keuze informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 110
Studiepunten [E] 4
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Annie CLEMENT
Referentie IKINWE02A04102
 
Trefwoorden
Wiskunde II

Doelstellingen
Verder verwerven van een wiskundige basiskennis, nodig voor andere opleidingsonderdelen.
Competentie :
De student moet in zijn latere functie in staat zijn problemen te analyseren en naar oplossingen te zoeken.

Leerinhoud
In het deel "Differentiaalvergelijkingen" worden eerst uitvoerig de differentiaalvergelijkingen van de 1e orde besproken. Daarna komen de onvolledige differentiaalvergelijkingen van de 2e orde en de lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëffieciënten aan bod.
In het deel "Reeksen" worden, na een korte herhaling over rijen en reeksen, de convergentiecriteria besproken voor positieve, alternerende en willekeurige reeksen. Daarna worden machtreeksen, reeksen van Taylor en Mc-Laurin en Fourierreeksen besproken.

Begincompetenties
Wiskunde I

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus 'Wiskunde' - 100 blz. - 1997

Studiekosten
Aankoop cursus en extra copies : € 3.

Studiebegeleiding
Uitleg van de docenten onmiddellijk na de les of na afspraak.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en geleide oefeningen.

Evaluatievorm
Theorie (schriftelijk examen) : 8/11
Labo, oefeningen (permanente evaluatie) : 3/11
Een 2-tal schriftelijke testen in de loop van het academiejaar. De data worden vastgelegd in samenspraak met de studenten.

OP-leden
Hugo DE SMET