CAD, UITVOERINGS-MEETTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Bachelor in de elektromechanica
Hoorcollege [A] 12.0
Werkcollege [B] 60.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWME02A00004