ELEKTRISCHE ONTWERPTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 38.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Guy WILLEMS
Referentie IBIWME01A00001
 
Trefwoorden
Elektriciteitstechnologie, CAD elektrotechniek, Projecten elektriciteit, Uitvoeringstechnieken elektriciteit

Doelstellingen
Materiaalkennis verwerven om elektrische installaties oordeelkundig te ontwerpen en te beveiligen.
De gevaren van elektriciteit kennen en persoonsbeveiliging voorzien.
Elektriciteitsvoorziening in woningen kunnen ontwerpen en realiseren.
Domoticasoftware kunnen toepassen op energiebeheer in gebouwen.
Combinatorische, elektrische besturingen ontwerpen, tekenen, invoeren in een CAD-programma, printen, realiseren en testen op correcte werking.
De werking van elektrische schema's analyseren en kunnen bespreken.
Correct en veilig elektrische schakelingen realiseren.
Metingen uitvoeren in elektrische schakelingen.

Leerinhoud
Schakelaars en sensoren. Beveiligingstechnologie. Vermogenverdeling op laagspanning, types van distributiesytemen, selectiviteit, associatie, motorbeveiligingen, problematiek stuurkringen, dimensionering van kabels, ..
Markering en symboliek van elektrische componenten.
Klassieke schakelaars en relais gebruiken in elektriciteitsverdeling voor woningen.
Domotica en energiebeheersystemen in gebouwen.
Elektrische schema's documenteren met een CAD-programma: titel, inhoud, voedingen, vermogen, besturing, aansluitgegevens, materiaalkeuze en prijsopgave.
Elektrische besturingen ontwerpen, documenteren, realiseren en testen op correcte werking.
Metingen uitvoeren op een elektrische installatie.

Begincompetenties
Basiswetten van elektriciteit als parate kennis.

Eindcompetenties
Oordeelkundig ontwerpen, documenteren, beveiligen, realiseren en testen van elektrische installaties en besturingen in industrie, kantoor- en woningbouw.
Basismetingen uitvoeren in elektrische schakelingen.
Correct rapporteren.

Leermaterialen
Cursussen "Elektriciteitstechnologie", "CAD", "Practicum elektriciteit".
Opdrachten in labo, floppies, Elektrotechnische CAD-programma's.
Documentatie elektrische normen, A.R.E.I., Catalogi met elektrisch schakelmateriaal

Studiekosten
Cursussen: +/- 25 €
Reglementair goedgekeurd elektrisch werkmateriaal: +/- 60 €
Meettoestel (optioneel): +/- 50 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges, toepassingsvoorbeelden en -oefeningen.
Practicum: begeleid en zelfstandig werken aan taken in labo: individueel en/of in groepen van 2 studenten.

Evaluatievorm
Theorie: schriftelijk examen: 47%
Practicum: permanente evaluatie, verslagen, competentiemetingen: 53%

OP-leden
Christof Dauwels, Vera De Vleeschauwer, Charles Van den Berghe, Guy Willems