EMBEDDED SYSTEMEN I OF II
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bachelor in de informatica
Hoorcollege [A] 18.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 85
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWIT03K00005