NUMERIEKE ALGORITMEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 38.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Monique WYBO
Referentie IBIWIT01A00001
 
Trefwoorden
Informatica, P170, P175, T120

Doelstellingen
Tijdens dit opleidingonderdeel verwerft de student informatica inzicht in de basistechnieken van numerieke wiskunde. Hij vertaalt deze numerieke technieken naar computerprogramma's. Bij het ontwikkelen van deze programma's leert hij programma's debuggen en testen; deze technieken zijn een essentieel onderdeel van de latere specialisatievakken.

Leerinhoud
Tijdens de theorielessen worden de volgende items behandeld: interpolatie, bepalen van de wortels van vergelijkingen, numerieke afleiding en integratie, numerieke integratie van differentiaalvergelijkingen, lineaire programmatie, oplossen van lineaire stelsels, eigenwaarden en eigenvectoren.
De labo's bestaan uit theoretische oefeningen, oefeningen in een toepassingspakket en programmeeroefeningen. Tijdens de programmeeroefeningen wordt nadruk gelegd op het debuggen en testen van computerprogramma's.

Begincompetenties
De competenties verworven in Wiskunde I.

Eindcompetenties
Wetenschappelijke competenties [AWC1, AWC2]
        De student is in staat een eenvoudig probleem uit de numerieke wiskunde op te lossen op een theoretische wijze en met behulp van een toepassingspakket.
        De student is in staat een eenvoudig probleem uit de numerieke wiskunde te kunnen analyseren en te vertalen naar een computerprogramma.

Specifieke competenties [SC1, SC2, SC3]
        De student is in staat om een zelf geschreven computerprogramma te testen en te debuggen.
        De student is in staat om een computerprogramma te schrijven dat een realtief eenvoudig numeriek algoritme implementeert.
        De student is in staat om een computeralgoritme op te stellen voor een realtief eenvoudig probleem uit de numerieke wiskunde.Leermaterialen
Numerieke Wiskunde (M. Wybo)
Labonota's met opdrachten voor labo en oefeningen, uitleg over debuggen en testen. Op het intranet van de vakgroep worden links met achtergrondinformatie aangeboden.

Studiekosten
€ 12 (cursus en kopies labonota's)

Studiebegeleiding
Uitleg tijdens labo of na afspraak.

Onderwijsvormen
Theorie: hoorcolleges
Labo: zelfstandig werk aan een individuele PC en klassikale oefeningen.

Evaluatievorm
Theorie: schriftelijk examen (47%)
Labo: permanente evaluatie, gequoteerde oefeningen en testen (53%)

OP-leden
Vakgroepen Wiskunde en Informatica