NETWERKANALYSE (+)
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Paul RAES
Referentie IBIWEL01A00002
 
Trefwoorden
numerieke analyse, elektrotechniek, elektronica, signaalverwerking

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee deelvakken:
- numerieke wiskunde
- elektrische netwerken
In numeriek wiskunde verwerft de student inzicht in de basis van de numerieke wiskunde. Deze technieken zijn essentieel voor het begrijpen van de werking van simulatieprogrammas die in specialisatievakken gebruikt worden alsook voor het zelf ontwikkelen van simulatieprogrammas.
In elektrische netwerken verdiept de student zich in het oplossen van elektrische netwerken. De technieken die hier aangeleerd worden zijn essentieel voor het begrijpen en ontwerpen van elektronische schakelingen.

Leerinhoud
Numerieke wiskunde: interpolatie, bepalen van wortels van vergelijkingen, numerieke afleiding en integratie, numerieke integratie van differentiaalvergelijkingen, lineaire programmatie, oplossen van lineaire stelsels, eigenwaarden en eigenvectoren.
Elektrische netwerken: elektrische grootheden en basisschakelingen, algemene oplosmethodes, netwerkstellingen, dynamica van netwerken, sinusregime, frequentieanalyse, vermogen, meerfasige netwerken, netwerken met opamps en niet-lineaire elementen. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van het simulatieprogramma SPICE.

Begincompetenties
De competenties verworven in wiskunde I en elektriciteit

Eindcompetenties
Wetenschappelijke competenties [AWC1, AWC2]
        In staat zijn om een eenvoudig probleem uit de numerieke wiskunde te analyseren en op te lossen.
        In staat zijn elektrische netwerken te analyseren, netwerkstructuren te herkennen en op te lossen.
Specifieke competenties [SC1, SC5]
        In staat zijn om eenvoudige analoge netwerken te analyseren en te simuleren.

Leermaterialen
Numerieke Wiskunde (vakgroep wiskunde)
SPICE

Studiekosten
Kopies voor cursus numerieke wiskunde
Elektrische netwerken: nog niet nader bepaald

Studiebegeleiding
Uitleg tijdens de lessen, na de lessen of na afspraak

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en theoretische oefeningen aan bord en/of op PC

Evaluatievorm
Schriftelijk examen

OP-leden
Vakgroep wiskunde (numerieke wiskunde)
Vakgroep elektronica (elektrische netwerken)