BASISVAARDIGHEDEN INFORMATICA
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 38.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 80
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Marleen DENERT
Referentie IBIWEL01A00001
 
Trefwoorden
Informatica, P170, P175, T120

Doelstellingen
Tijdens het opleidingsonderdeel Basisvaardigheden Informatica verwerft de student informatica en elektronica de basisvaardigheden die hij nodig heeft voor de labo's van de specialisatievakken in informatica.
Hij kan een computer samenstellen, de meest voorkomende besturingssystemen installeren en gebruiken, hij kan eenvoudige webpagina's ontwikkelen, hij heeft een overzicht van de meest courante bestandsformaten en hun toepassingsgebied.

Leerinhoud
Het opleidingsonderdeel bestaat uit vier delen:
  • computerhardware, computerinstallatie en configuratie
  • gebruik van besturingssystemen
  • HTML
  • bestandsformaten
De studenten leren de verschillende computercomponenten herkennen en stellen aan de hand daarvan een computer samen. Ze leren hem installeren met dual-boot en ze leren bijkomende software installeren en configureren. Ze leren de basiscommando's van UNIX en Windows. Ze leren eenvoudige webpagina's aanmaken met behulp van HTML en CSS. Ze leren verschillende soorten bestandsformaten kennen, gebruiken en converteren.

Begincompetenties
Geen.

Eindcompetenties
Wetenschappelijke competenties [AWC1]
        De student is in staat eenvoudige computerproblemen te detecteren, te analyseren en op te lossen op het vlak van zowel software als hardware.

Techische competenties [ATC3, ATC5]
        De student is in staat om met behulp van een handleiding zelfstandig een opdracht te kunnen uitvoeren.
        De student heeft inzicht in de basiswerking van een computer en zijn periferie.

Specifieke competenties [SC1, SC2, SC3, SC4]
        De student is in staat om de basiscommando's van een UNIX- en Windows-besturingssysteem te gebruiken.
        De student is in staat om eenvoudige webpagina's te maken.
        De student is in staat om computercomponenten te kennen en deze te gebruiken om een computer samen te stellen.
        De student is in staat om verschillende bestandsformaten te herkennen, te gebruiken en hun toepassingsgebied aan te duiden.Leermaterialen
Labonota's met uitleg en opdrachten. Op het intranet van de vakgroep worden links met achtergrondinformatie aangeboden.

Studiekosten
€ 10 (kopies labonota's)

Studiebegeleiding
Uitleg tijdens labo of na afspraak.

Onderwijsvormen
Labo: zelfstandig werk, individueel en in groep.

Evaluatievorm
Labo: permanente evaluatie, gequoteerde oefeningen en testen (100%)

OP-leden
Vakgroep Informatica