BIOCHEMISCHE INGENIEURSTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de chemie
Hoorcollege [A] 36.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWCH03K00012