MICROBIOLOGIE
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de chemie
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 36.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 160
Studiepunten [E] 6
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWCH03K00009