BIOCHEMIE EN MICROBIOLOGIE
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de chemie
Hoorcollege [A] 24.0
Werkcollege [B] 12.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 80
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWCH03K00004