ANALYTISCHE CHEMIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Bachelor in de chemie
Hoorcollege [A] 72.0
Werkcollege [B] 48.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 340
Studiepunten [E] 12
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWCH03A00003