GRAFISCHE TECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 36.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 80
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roger VANDENMEERSSCHAUT
Referentie IBIWCH01A00101