VAK GEGEVEN BINNEN ASSOCIATIE, MITS GOEDKEURING OC
 
Wordt gegeven in Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de bouwkunde
Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de bouwkunde
Keuzelijst 3de jaar Bachelor in de bouwkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 85
Studiepunten [E] 3
Niveau  
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Nog niet bepaald
Referentie IBIWBO03K00004