CONSTRUCTIE V GEBOUWEN EN CAD II
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 60.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Ignaas VANDENBRUWANE
Referentie IBIWBO01A00112