MECHANICA II
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 36.0
Werkcollege [B] 18.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 5.0
Totale studietijd [D] 180
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Christian VANDENPLAS
Referentie IBIWBO01A00110