CAD I
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 38.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 80
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Guy FOUBERT
Referentie IBIWBO01A00006
 
Trefwoorden
toegepaste mechanica, constructie van gebouwen

Doelstellingen
Grafische Technieken CAD is een noodzakelijk opleidingsonderdeel voor de verwerving van competenties i.v.m. ontwerpen van zowel mechanische als bouwkundige elementen en constructies. Ontwerpen begint steeds met concept-design waarbij in eerste fase een tekening of plan vereist is, pas daarna komt er sterkteberekening en uitvoering. deze eerste stap is van essentieel belang voor het verder verloop en de communicatie binnen een project van mechanische of bouwkundige aard. Om deze redenen moet grafische technieken CAD gegeven worden in het eerste jaar bachelor/master.
Zoals men in verschillende sectoren merkt, zijn er ontwerpen en constructies allerhande : gebouwen, machines, netwerken, piping, .... voor woning-industrie, openbare werken, raffinaderijen, waterzuivering...
Al deze voorbeelden maken het doel voor een veelzijdig technieker of ingenieur.

Leerinhoud
  • Verschillende vormen van perspectieven : aanduiden
  • Principe van Europese en Amerikaanse projectiemethode : uitleggen a.d.h.v. aanzichten
  • Ruimtelijk inzicht en tekeningen lezen : oefeningen op papier, zowel 2D als 3D modellen.
  • Verschillende vormen van doorsneden : vlakke, getrapte, plaatselijke doorsneden inoefenen
  • Gebruik en interpretatie van technische normen en tekenregels : lijnsoorten, bemating, titelhoek en stuklijst. Hierop een aantal oefeningen.
  • Bij het tekenen op computer wordt er tevens belicht : tekenomgeving instellen en het gebruik van tekencommando's, inschrijven van tekst en bemating en de generatie van 2D-modellen uit 3D-modellen.


Begincompetenties
Het gebruik van de PC en het besturingsprogramma Windows.

Eindcompetenties
Algemeen Wetenschappelijk
- Zelfstandig aanpakken van modelproblemen in verschillende vakgebieden.
- Verworven inzicht hebben in 2- en 3-dimensionale voorstelling van ruimtelijke elementen.
- Planlezen en tekenen op tekenblad en op computer.
- Op accurate wijze kunnen produceren van een schets naar geijkte vorm en regels.

Algemeen Technisch
- In staat zijn een technische constructie (mechanisch of bouwkundig) te interpreteren i.v.m. gebruikte schaal, normering en gebruiken.
- Kunnen toepassen van tekensoftware (AUTOCAD 2004) voor de opbouw van modellen en plans voor eender welke constructie.
- Beheersen van een zekere kennis van materialen i.v.m. toepassingen, juiste keuzes, aanduidingen op tekeningen en plans, afwerking van oppervlakken....

Beroepsspecifieke
Een projectmatige betrokkenheid bezitten in het beroepsleven en in de wereld van constructie.

Leermaterialen
I.v.m. de nieuwe versie van de software AUTCAD 2004 is een nieuw ontwerp van de cursus in opbouw. Deze cursus omvat zowel normen, theorie als bijhorende oefeningen.

Studiekosten
Richtprijs cursus is 10€

Studiebegeleiding
Individuele begeleidng van de student.
Problemen kunnen tijdens de lestijd opgevangen worden.
De student kan eventueel altijd een afspraak maken.

Onderwijsvormen
Grafische technieken CAD is gecatalogeerd onder LABO.
Klassikaal geleide oefeningen met tussendoor hoorsessies.
Theorie, oefeningen en begeleiding bij het tekenen op computer.

Evaluatievorm
  • Permanente evaluatie die mogelijk is door de individuele opvolging van verschillende oefeningen. Dit deel omvat 40% van de totaalevaluatie
  • Validatie van een constructietekening op papier i.v.m. de hantering juiste normering en voorstellingswijze, correctheid en precisie. Dit deel omvat 20% van de totaalevaluatie.
  • Praktisch examen (georganiseerd tijdens de laatste les) uit te werken op computer. Dit deel omvat 40% van de totaalevaluatie.


OP-leden
Guy Foubert