ECONOMIE
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 80
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kathy SCHAUBROECK
Referentie IBIWBO01A00005
 
Trefwoorden
economie

Doelstellingen
Een inzicht verschaffen in de algemeen economische begrippen (zowel micro- als macro-economisch) die in de dagelijkse beroepswereld van de industrieel ingenieur zullen voorkomen

Leerinhoud
Inleiding en algemene begrippen -
Deel 1 : Het gedrag van de consument en de Vraag -
Deel 2 : Het gedrag van de producent en het Aanbod -
Deel 3 : De markt en de prijsvorming -
Deel 4 : Macro-economische grootheden - Deel 5 : De hoogte van het Nationaal Inkomen -
Deel 6 : Het geld, monetaire theorie en inflatie -
Deel 7 : Internationale handel -
Deel 8 : Internationaal betalingsverkeer -
Deel 9 : De Overheid

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
De student moet in staat zijn een algemeen economische redenering te volgen en uit te leggen, bvb hoe werkt het prijsmechanische op de markt, hoe wordt het Bruto Nationaal Produkt berekend enz...

Leermaterialen
Handboek 'Economie Vandaag' I. De Cnuydt, S. De Velder - Uitgeverij Academia Press - ieder jaar nieuwe versie

Studiekosten
+/- 21 EURO

Studiebegeleiding
Monitoraat : 1 uur per week + verdere uitleg na afspraak met de lesgever

Onderwijsvormen
Hoorcollege

Evaluatievorm
Schriftelijk examen (semestrieel) - gedeeltelijk meerkeuzevragen, gedeeltelijk open vragen

OP-leden
Kathy Schaubroeck