ELEKTRICITEIT
 
Wordt gegeven in 1ste jaar Bachelor in de bouwkunde
1ste jaar Bachelor in de chemie
1ste jaar Bachelor in de elektronica - ICT
1ste jaar Bachelor in de informatica
1ste jaar Bachelor in de elektromechanica
1ste jaar Bachelor in de textieltechnologie
Hoorcollege [A] 38.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 170
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Luc DEWEERDT
Referentie IBIWBO01A00004
 
Trefwoorden
Elektriciteit, magnetisme, elektrische netwerken, elektrostatica, wisselstroom

Doelstellingen
De basisprincipes, -wetten en -technieken van de elektriciteit verklaren en leren hanteren.
Inzicht krijgen in elektrische netwerken door de verschillende technieken in te oefenen.
Theoretische begrippen verduidelijken aan de hand van praktische voorbeelden.

Leerinhoud
Het gelijkstroomgedeelte omvat de kennismaking met grootheden, eenheden en basiswetten van de elektrotechniek, het schakelen van weerstanden en verschillende technieken om netwerken op te lossen.
In het gedeelte magnetisme wordt het magnetisch veld in het algemeen bestudeerd. Nadien wordt veel aandacht besteed aan de elektromagnetische inductie teneinde de principewerking van motoren en generatoren te begrijpen.
Binnen het gedeelte elektrostatica worden krachtenvelden, het begrip potentiaal, condensatoren en het polarisatieverschijnsel behandeld.
In de wisselstroomtheorie wordt vooral aandacht besteed aan de complexe voorstelling.

Begincompetenties
Wiskunde: lineaire vergelijkingen, afgeleiden, integralen en complexe getallen.

Eindcompetenties
De student moet in staat zijn om kritisch, creatief en wetenschappelijk te denken binnen het domein van de leerinhoud.
De student moet in staat zijn om elektrische netwerken op een efficiënte manier op te lossen en de oplossing kritisch te interpreteren en eventuele fouten op te sporen.

Leermaterialen
Cursus elektriciteit + oefeningenbundel

Studiekosten
€ 20

Studiebegeleiding
Monitoraat
Vraagstelling na de les of op afspraak.
Vakantiecursus in september.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges gecombineerd met continue vraagstelling teneinde het wetenschappelijk en logisch denken van de studenten te stimuleren.
In aansluiting en in overeenstemming met de colleges worden oefeningen gegeven.

Evaluatievorm
Theorie: schriftelijk examen
Oefeningen: permanente evaluatie : er zijn een drietal schriftelijke testen voorzien
Wegingscoëfficiënt: theorie 2/3, oefeningen 1/3

OP-leden
Vakgroep elektriciteit