LESTABEL
 
Departement Industriële Wetenschappen BME-CTL
-- HOGESCHOOL GENT --
voortgezette opleiding Complementaire Internationale Studies
[Academiejaar 2004 - 2005]
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
A
B
C
D
E
1
Het opleidingsprogramma wordt op individuele basis samengesteld in het departement waar de betrokkene is afgestudeerd.
       
1500
60
 
Code studiejaar: IVCINT - 00 - 01 versie : 02
       
1500
60
 
[PDF-versie]