LESTABEL
 
Faculty of Engineering Sciences
-- HOGESCHOOL GENT --
1ste jaar Master in stedenbouw
[Academic Year 2004 - 2005]
(only valid in the Academic Year: 2004 - 2005)
No.
Course
Sem.
A
B
C
D
E
1
Theorie en Geschiedenis van de Stedenbouw
1
48.0
   
170
6
2
Grondslagen van de Ruimtelijke Planning en het Stedebouwkundig Ontwerp
1
24.0
   
85
3
3
Omgevingswerken
1
24.0
   
85
3
4
Stedelijke en Regionale Sociologie en Huisvesting
2
24.0
   
85
3
5
Stedelijke en Regionale Economie
 
24.0
   
85
3
6
Bouwwetgeving & Bouwadministratie
1
24.0
   
85
3
7
Ruimtelijk ontwerpen
1
 
36.0
 
85
3
8
Verkeerskunde & Traffic Engineering
1
24.0
   
85
3
9
   
25.0
   
85
3
  - Natuur- en Landschapsbeleid  
24.0
   
85
3
  - Landschapskunde  
24.0
   
85
3
  - Opleidingsonderdeel gegeven binnen associatie, mits goedkeuring door OC        
85
3
10
Stage & Stedebouwkundig en Planologisch Project
J
   
313.0
313
12
11
Masterproef
J
   
525.0
525
18
 
Code: IMSTED - 00 - 01 version : 01
       
1688
60
 
[PDF-version]