LESTABEL
 
Faculty of Engineering Sciences
-- HOGESCHOOL GENT --
3rd year Bachelor in Industrial Sciences in Electronics-ICT
[Academic Year 2004 - 2005]
(valid starting from 2006 - 2007)
No.
Course
Sem.
P-T 2Y.
A
B
C
D
E
1
Analoge Elektronica II
 
1
36.0
24.0
 
170
6
2
Digitale Elektronica II
 
1
36.0
24.0
 
170
6
3
Signaalverwerking en Multimedia
 
1
36.0
24.0
 
170
6
4
Controletheorie
 
2
36.0
24.0
 
170
6
5
Embedded Systemen
 
2
36.0
24.0
 
170
6
6
Objectgeoriënteerd Programmeren en Ontwerpen
 
1
24.0
48.0
 
170
6
7
Inleiding Datacommunicatie
 
1
24.0
   
85
3
8
Systeemarchitectuur
 
1
48.0
   
170
6
9
Digitaal Ontwerp : HDL-Synthese I
 
2
24.0
12.0
 
85
3
10
Select optional subjects for 6 study points
 
1
     
170
6
  - Studium Generale    
10.0
 
65.0
75
3
  - Digitaal ontwerp: HDL-synthese II    
12.0
24.0
 
80
3
  - Elektrische en Elektronische Aandrijftechnieken I    
12.0
12.0
 
80
3
  - Vak gegeven binnen de associatie mits goedkeuring OC          
80
3
11
Vakoverschrijdend Eindproject
 
2
   
168.0
170
6
 
Code: IBIWEL - 00 - 03 version : 01
         
1700
60
DT = courses can be taken on a part-time basis, 1 = first part, 2 = second part, etc
 
[PDF-version]