KENNISSYSTEMEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Eric MEERSMAN
Referentie EGTOIN03K00232
 
Trefwoorden
Kennissystemen

Doelstellingen
Vroeger beperkte automatisering zich hoofdzakelijk tot het verwerken van informatie omtrent operationele processen: hoeveel is er vandaag geproduceerd van een bepaald artikel, welke klant heeft welke artikels besteld, welke leverancier heeft welke goederen geleverd. De regels liggen vast, dagelijks worden grote aantallen bestellingen verwerkt, facturen opgemaakt, betalingen geregistreerd. De bijdrage van automatisering ligt in efficiëntieverbetering. Standaardpakketten werden geschreven.
De laatste jaren worden moeilijker problemen aangepakt, problemen waarbij de regels niet zo eenvoudig meer zijn, ook niet eenduidig vast liggen en mogelijk snel kunnen wijzigen. Dit vraagt om een nieuwe generatie automatiseerders!
De student maakt kennis met nieuwe automatiseringsdomeinen en technieken.
Hoe zoek je naar een oplossing wanneer er geen formeel algoritme bestaat? Hoe ondersteun je samenwerking tussen groepen bij teamwerking? Hoe kan je expertkennis gebruiken om een probleem op te lossen. Hoe kan men kennis vergaren en opslaan; hoe kan een programma leren?


Leerinhoud
- Een overzicht van de verschillende domeinen en enkele basisbegrippen
- Wat is een kennissysteem
- Historisch belangrijke kennissystemen
- Grondslagen van artificiële intelligentie en beperkingen van kennissystemen
- Probleemoplossers
- Heuristische zoekmethodes (+ opgave)
- Op regels gebaseerde systemen (expertshells)
Tijdens de oefeningen wordt aan de hand van een objectgeoriënteerde ontwikkelomgeving met ingebouwde inferentiemotor voor het interpreteren van regels een kleine toepassing ontwikkeld
- Zelflerende systemen (artificiële neurale netwerken, genetische algoritmes)


Begincompetenties
De student moet het standaard begrippenarsenaal uit de informatica beheersen, maar omtrent kennissystemen is geen specifieke voorkennis vereist.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen syllabus aangevuld met referenties naar verschillende boeken
Kennissystemen, Luc Steels, Addison-Wesley, 1992
Introduction to artificial intelligence, Eugene Charniak, Addison-Wesley, 1985
Inleiding kennistechnologie, N.J.I. Mars, Academic Service, 1991
Neural Computing Theory and Practice, Philip D. Wasserman, Von Nostrand Reinhold, 1989


Studiekosten
Kosten voor het kopiëren van de nota's ongeveer € 7,50


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkcollege met praktische cases.


Evaluatievorm
Het examen bestaat uit het uitwerken van een probleem of het kritisch vergelijken en becommentariëren van cases of programma's.


OP-leden