OBJECTGEÖRIËNTEERDE ANALYSETECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Toegepaste informatica
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Dirk THEUNS
Referentie EGTOIN03K00231
 
Trefwoorden
Object oriëntatie, objectgeoriënteerde analyse, objectgeoriënteerd ontwerp, UML ,Unified Process, patterns

Doelstellingen
  • Kennen van terminologie en notatiewijze van objectgeoriënteerde methoden
  • Inzien dat objectgerichtheid meer is dan het gebruiken van een objectgerichte programmeertaal zoals Java, C++ of Smalltalk.
  • Kunnen modelleren met precisie


Leerinhoud
  • Vervollediging kennis UML-notatie
  • Unified Process methode. Deze methode is volledig gebaseerd op de UML-notatie.
  • Design patterns
  • Frameworks
  • Persistentie


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Applying UML and Patterns - Craig Larman - Prentice Hall

Studiekosten
Handboek ±50€

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
  • Hoorcolleges
  • Geleide oefeningen


Evaluatievorm
Mondeling examen met open boek.

OP-leden